انتقال پایدار و بهره ور گاز طبیعی با انجام عملیات هات تپ در منطقه ۸ عملیات
انتقال پایدار و بهره ور گاز طبیعی با انجام عملیات هات تپ در منطقه ۸ عملیات

انتقال پایدار و بهره ور گاز طبیعی با انجام عملیات هات تپ در منطقه ۸ عملیات مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از اجرای ۱۲ مورد عملیات انشعاب گرم (هات تپ) بر روی خطوط لوله با هدف حفظ پایداری انتقال گاز و تاب آوری شبکه خطوط لوله طی ۹ ماهه سالجاری در این منطقه عملیاتی […]

انتقال پایدار و بهره ور گاز طبیعی با انجام عملیات هات تپ در منطقه ۸ عملیات

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از اجرای ۱۲ مورد عملیات انشعاب گرم (هات تپ) بر روی خطوط لوله با هدف حفظ پایداری انتقال گاز و تاب آوری شبکه خطوط لوله طی ۹ ماهه سالجاری در این منطقه عملیاتی خبر داد.

فیروز خدائی، مدیر منطقه ۸ عملیات درصد پيشرفت انجام كار عمليات هات تپ را ۱۰۰ درصد اعلام كرد و گفت : با توجه به ضرورت انجام عملیات انشعاب گیری در خطوط مختلف محدوده تحت پوشش این منطقه، ۱۲ مورد عمليات انشعاب گرم طی ۹ ماهه سالجاری تحقق يافته است.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز افزود: انجام عملیات انشعاب گرم (HOT-TAP) ) زمینه اجرای عملیات انشعاب گیری از خطوط لوله گاز دار را بدون تخلیه آن فراهم کرده و سرعت عمل و ضریب ایمنی عملیات را افزایش می دهد.

خدائي در پايان، هدف از اجرايي كردن عمليات هات تپ را افزايش پايداري انتقال گاز و ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي عنوان نمود و بيان نمود: در تلاش هستيم با تمام توان از ظرفیت‌های موجود، در جهت خدمات‌رسانی بیشتر و بهتر در تأمین گاز پایدار و مستمر گاز طبيعي استفاده نماييم.

https://t.me/sharvandtabriz