انسیه خزعلی: کمیته ویژه‌ پیگیری مسمومیت دانش آموزان تشکیل شده است
انسیه خزعلی: کمیته ویژه‌ پیگیری مسمومیت دانش آموزان تشکیل شده است

انسیه خزعلی: کمیته ویژه‌ پیگیری مسمومیت دانش آموزان تشکیل شده است معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده: 🔹با دستور رئیس جمهور کمیته ویژه‌ای برای پیگیری مساله و شناسایی عوامل مسمومیت دانش آموزان در کشور ایجاد شده و امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد. 🔹مسمومیت دانش‌آموزان را دشمن ایجاد کرده است و به […]

انسیه خزعلی: کمیته ویژه‌ پیگیری مسمومیت دانش آموزان تشکیل شده است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

🔹با دستور رئیس جمهور کمیته ویژه‌ای برای پیگیری مساله و شناسایی عوامل مسمومیت دانش آموزان در کشور ایجاد شده و امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.

🔹مسمومیت دانش‌آموزان را دشمن ایجاد کرده است و به آن دامن می‌زند تا از سوء استفاده و بهره‌برداری سیاسی کند.

https://t.me/sharvandtabriz