انیمیشن آموزشی با موضوع «کار بزرگترها را به کودکان نسپاریم» منتشر شد
انیمیشن آموزشی با موضوع «کار بزرگترها را به کودکان نسپاریم» منتشر شد

پانزدهمین قسمت انیمیشن آموزشی ایمنی و آتش نشانی با موضوع «کار بزرگتر ها را به کودکان نسپاریم» منتشر شد. به گزارش تایسیزنیوز، سعید صالح نیا مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز با بیان اینکه آموزش شهروندی، اساس پیشگیری و کاهش میزان وقوع حوادث است گفت: آموزش ایمنی را بایستی از کانون خانواده […]

پانزدهمین قسمت انیمیشن آموزشی ایمنی و آتش نشانی با موضوع «کار بزرگتر ها را به کودکان نسپاریم» منتشر شد.

به گزارش تایسیزنیوز، سعید صالح نیا مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز با بیان اینکه آموزش شهروندی، اساس پیشگیری و کاهش میزان وقوع حوادث است گفت: آموزش ایمنی را بایستی از کانون خانواده به مرحله اجرا گذاشت و ایمنی را ابتدا برای والدین و سپس برای کودکان خانواده نهادینه کرد.

وی ادامه داد: در برخی موارد والدین از سر بی احتیاطی و یا ناآگاهی مواردی را به کودکان می سپارند که منجر به وقوع حوادث ناگواری ازجمله نشت گاز، آتش سوزی و یا انفجار و… و. می شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تبریز ادامه داد؛ در این قسمت انیمیشن که بر اساس مستند عملیاتی آتش نشانی تولید شده، چند نکته مهم ایمنی نهفته است که در مرحله اول آویزان کردن حوله از شیر گاز شهری، مرحله دوم نداشتن در پوش شیر گاز و مرحله سوم سپردن کار بزرگتر ها به کودک است که منجر به وقوع حوادث می شود.

صالح نیا با تاکید بر «ناتوانی کودک» در انجام صحیح برخی از کارها گفت: کودکان درک صحیحی از نحوه وقوع حوادث ندارند و همچنین به دلیل ناتوانی در انجام صحیح کارهای سپرده شده می تواند موجب ایجاد حادثه در محیط کار و منزل شود.

وی در خاتمه از والدین درخواست کرد: توصیه های ایمنی را جدی گرفته و از سپردن مسولیت های نامناسب به کودکان خودداری کنند.