اهتمام جدی مدیران آذربایجان‌شرقی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی به‌ویژه نهضت ملی مسکن
اهتمام جدی مدیران آذربایجان‌شرقی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی به‌ویژه نهضت ملی مسکن

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد: اهتمام جدی مدیران آذربایجان‌شرقی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی به‌ویژه نهضت ملی مسکن تایسیز نیز – سرپرست استانداری آذربایجان شرقی بر اهتمام جدی فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برای پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی استان به‌ویژه نهضت ملی مسکن تاکید کرد. تراب محمدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه […]

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد:

اهتمام جدی مدیران آذربایجان‌شرقی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی به‌ویژه نهضت ملی مسکن

اهتمام جدی مدیران آذربایجان‌شرقی برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی به‌ویژه نهضت ملی مسکن

تایسیز نیز – سرپرست استانداری آذربایجان شرقی بر اهتمام جدی فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برای پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی استان به‌ویژه نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

تراب محمدی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با بیان اینکه مدیریت شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است، افزود: فرمانداران در جلسات شورای برنامه‌ریزی که با موضوعات نهضت ملی مسکن و تغییر کاربری اراضی تشکیل می‌شود، حضور یابند.

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی گفت: دستگاه‌های اجرایی هم بر پیشبرد دقیق مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان اهتمام جدی داشته باشند.

محمدی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی قبل از ارائه طرح‌های پیشنهادی به شورای برنامه‌ریزی، کار کارشناسی کافی و دقیق انجام دهند.

وی ادامه داد: نهضت ملی مسکن از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم است که باید با جدیت و اهتمام تمام دستگاه‌های مسئول پیش برود.

سرپرست استانداری آذربایجان شرقی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی و تعامل بیشتر اعضای شورای برنامه‌ریزی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان تاکید کرد.

جبارعلی ذاکری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی استان با تلاش و انرژی مضاعف کارها و وظایف خود را انجام دهند تا مسائل و مشکلات موجود برطرف شود.

به گزارش تایسیز نیوز، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، تاکید کرد: پروژه‌های ملی و استانی بر اساس تعهداتی که به مردم داده شده است اجرایی خواهد شد.