اولویتهای نخستین کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز
اولویتهای نخستین کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز

اولویتهای نخستین کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز گفت:نگاه تخصص محور و تعامل گرا در اولین کمیسیون معادن وفلزات اتاق بازرگانی تبریز حاکم خواهد بود. امید اسمعیل ظفر، رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز  به تشریح اولویتهای این کمیسیون پرداخت و گفت:  نخستین  جلسه این […]

اولویتهای نخستین کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز

رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز گفت:نگاه تخصص محور و تعامل گرا در اولین کمیسیون معادن وفلزات اتاق بازرگانی تبریز حاکم خواهد بود.

امید اسمعیل ظفر، رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز  به تشریح اولویتهای این کمیسیون پرداخت و گفت:  نخستین  جلسه این کمیسیون  با حضور فعالان حوزه معدن و فلزات ، اساتید دانشگاهی  و نمایندگان تشکلها تشکیل شد چرا که  سیاست این کمیسیون بهره‌گیری از افراد تشکلی و دارای تجربه  است که با مشکلات این صنعت آشنایی دارند.

وی‌ با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد چرخش اقتصادی استان  متعلق به حوزه صنعت و معدن است، افزود: بر این اساس حل مشکلات این صنعت  بسیار مهم است و این مشکلات با تعامل و‌ تفکر قابل حل است و اگر تعامل نباشد، هیچ اتفاق مثبتی بین بخش خصوصی و‌ دولت روی نمی دهد.

وی تصریح کرد: رویکرد این کمیسیون  حل مشکلات بخش خصوصی و انعکاس این مشکلات به مسئولان و طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به عنوان عالی ترین پارلمان بخش خصوصی است.

ظفر ادامه داد: بخش  معدن و فلزات در اقتصاد استان بسیار مهم است  ولی متاسفانه تا کنون توجه لازم به معادن و فلزات استان صورت نگرفته و فعالان این دو بخش با مشکلات زیادی روبرو هستند.

وی همچنین تاکید کرد: طرح مسائل و چالش‌های حوزه صنعت و معدن در شورای معادن استان و‌ احیای جایگاه واقعی این شورا همچنین ارزیابی مباحث مرتبط با این بخش را با جدیت دنبال میکنیم.

وی خاطر نشان کرد: در اولین نشست  روسای دو کمیته این کمیسیون نیز مشخص شدند و  باتوجه به تجارب و جایگاه  آقایان سلیمان نوروزی؛ رئیس خانه معدن  آذربايجان‌شرقی و کریم رحیمی؛ عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران به عنوان روسای دو کمیته   معادن و فلزات معرفی شدند.