اولین دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد
اولین دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد

اولین دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد  اولین دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز با دفاع از پایان نامه خود فارغ التحصیل شد.به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، امیر عبداله‌پور اورنگی به عنوان اولین فارغ التحصیل رشته زمین شناسی نفت […]

اولین دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد


 اولین دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز با دفاع از پایان نامه خود فارغ التحصیل شد.
به گزارش تایسیز نیوزبه نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، امیر عبداله‌پور اورنگی به عنوان اولین فارغ التحصیل رشته زمین شناسی نفت دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز پایان نامه خود را تحت عنوان بررسی و مدلسازی انواع تخلخل در سازند کنگان و دالان با استفاده از تلفیق نمودارهای پتروفیزیکی و داده‌های پتروگرافی با راهنمایی دکتر علی کدخدائی و دکتر رحیم کدخدائی، اعضای هیات علمی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز دفاع کرد.  
دکتر رضا فلاحت، دانشیار دانشکده مهندسی نفت و گاز دانشگاه سهند داوری این پایان نامه را بر عهده داشت.
این دانش آموخته دانشگاه تبریز، پایان نامه خود را روی میدان گازی تابناک وابسته به شرکت نفت مناطق مرکزی ایران انجام داد و توانست با انجام مدلسازی سه بعدی استاتیک زمین شناسی روی سازند‌های کنگان و دالان که تولید کننده اصلی گاز در این میدان هستند، انواع تخلخل و تاثیر آنها بر روی تولید را بررسی کند.
تخلخل از خصوصیات مهم سنگ مخزن است که مقدار، نوع و شعاع منافذ آن روی تراوایی، حجم ذخیره گاز درجا و تولید از مخزن تاثیر گذار است؛ همچنین حجم ذخیره گاز به تفکیک زون¬های مختلف در این میدان محاسبه شد.
رشته زمین شناسی نفت در سال  ۱۴۰۰ با کسب مجوز از سوی شورای عالی گسترش در دانشگاه تبریز تاسیس شده و این رشته همچنین در دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شیراز، شهید بهشتی و خوارزمی برای تامین نیروی متخصص در صنعت نفت و گاز کشور دایر شده است.