اکثر آمریکایی‌ها بایدن را مناسب رئیس‌جمهوری نمی‌دانند
اکثر آمریکایی‌ها بایدن را مناسب رئیس‌جمهوری نمی‌دانند

نتایج یک نظرسنجی:  اکثر آمریکایی‌ها بایدن را مناسب رئیس‌جمهوری نمی‌دانند نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی از آن است که اکثر آمریکایی‌ها درباره توانایی رئیس‌جمهوری این کشور برای ادامه کار تردید دارند. به گزارش تایسیزنیوز به نقل از رویترز، اکثر آمریکایی‌ها بر این باورند که کشورشان در مسیر درستی قرار ندارد. نتایج نظرسنجی جدید «سی ای […]

نتایج یک نظرسنجی: 

اکثر آمریکایی‌ها بایدن را مناسب رئیس‌جمهوری نمی‌دانند

اکثر آمریکایی‌ها بایدن را مناسب رئیس‌جمهوری نمی‌دانند

نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی از آن است که اکثر آمریکایی‌ها درباره توانایی رئیس‌جمهوری این کشور برای ادامه کار تردید دارند.

به گزارش تایسیزنیوز به نقل از رویترز، اکثر آمریکایی‌ها بر این باورند که کشورشان در مسیر درستی قرار ندارد. نتایج نظرسنجی جدید «سی ای پی اس- هریس» نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آمریکایی‌ها بر این باورند که کشورشان در مسیر اشتباهی پیش می‌رود.

بنا به نتایج این نظرسنجی، ۶۱ درصد آمریکایی‌ها اعلام کردند که این کشور به طور کلی در مسیر اشتباهی قرار دارد و تنها ۲۹ درصد گفتند که آمریکا در مسیر درستی است.

۶۲ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند اقتصاد این کشور نیز در مسیر اشتباهی قرار دارد، اما ۲۹ درصد نظر مخالفی داشتند. ۶۱ درصد از آمریکایی‌ها اقتصاد این کشور را «ضعیف» توصیف کردند اما ۳۹ درصد آن را «قوی» دانستند.

نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که ۳۵ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که آمریکا در حال حاضر در یک رکود قرار دارد، ۳۹ درصد نیز گفتند انتظار دارند این رکود سال آینده نیز ادامه یابد.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۵۵ درصد از مردم آمریکا مخالف حضور بایدن در کاخ سفید به عنوان رئیس‌جمهور بودند. ۳۴ درصد نیز افزایش قیمت‌ها و تورم را اولین مشکل پیش روی کشورشان اعلام کردند.

۵۹ درصد از آمریکایی‌ها نیز اعلام کردند که درباره آمادگی روانی رئیس‌جمهور کشورشان برای ادامه این منصب تردید دارند و ۴۱ درصد بایدن را از لحاظ روانی مناسب ریاست جمهوری ندانستند و ۶۸ درصد نیز اعلام کردند که بیش از حد برای ریاست جمهوری مسن است.