اکثر دانش‌آموزان ترخیص شدندتنها ۱۰ دانش‌آموز در مراکز درمانی بستری هستند
اکثر دانش‌آموزان ترخیص شدندتنها ۱۰ دانش‌آموز در مراکز درمانی بستری هستند

اکثر دانش‌آموزان ترخیص شدندتنها ۱۰ دانش‌آموز در مراکز درمانی بستری هستند اصغر جعفری روحی، رئیس اورژانس آذربایجان‌شرقی:اکثر دانش‌آموزان بستری به دلیل مسمومیت از بیمارستان‌های استان آذربایجان‌شرقی ترخیص و به آغوش خانواده‌ بازگشته‌اند. در حال حاضر فقط ۱۰ دانش‌آموز بستری هستند که حال عمومی آن‌ها کاملا رضایت‌بخش است.۴ دانش‌آموز نیز در بخش اورژانس تحت مراقبت هستند […]

اکثر دانش‌آموزان ترخیص شدندتنها ۱۰ دانش‌آموز در مراکز درمانی بستری هستند

اصغر جعفری روحی، رئیس اورژانس آذربایجان‌شرقی:اکثر دانش‌آموزان بستری به دلیل مسمومیت از بیمارستان‌های استان آذربایجان‌شرقی ترخیص و به آغوش خانواده‌ بازگشته‌اند.

در حال حاضر فقط ۱۰ دانش‌آموز بستری هستند که حال عمومی آن‌ها کاملا رضایت‌بخش است.۴ دانش‌آموز نیز در بخش اورژانس تحت مراقبت هستند که وضعیت بالینی آن‌ها نیز مطلوب است.