ایران جزو سه کشور پیشرو منطقه در حذف سرخک و سرخجه است
ایران جزو سه کشور پیشرو منطقه در حذف سرخک و سرخجه است

ایران جزو سه کشور پیشرو منطقه در حذف سرخک و سرخجه است تایسیز نیوز – رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با بیان اینکه ایجاد دسترسی عادلانه و یکسان همه کودکان اعم از فقیر و غنی از هدف برنامه EPI است، اظهار کرد: طی ۵۰ سال گذشته واکسیناسیون علیه ۱۴ بیماری انجام […]

ایران جزو سه کشور پیشرو منطقه در حذف سرخک و سرخجه است

ایران جزو سه کشور پیشرو منطقه در حذف سرخک و سرخجه است

تایسیز نیوز – رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با بیان اینکه ایجاد دسترسی عادلانه و یکسان همه کودکان اعم از فقیر و غنی از هدف برنامه EPI است، اظهار کرد: طی ۵۰ سال گذشته واکسیناسیون علیه ۱۴ بیماری انجام شده و به طور مستقیم به کاهش ۴۰ درصدی مرگ و میر شیرخواران در سطح جهان و بیش از ۵۰ درصد در منطقه آفریقا کمک کرده است.

دکتر سید محسن زهرایی، یکشنبه، ۲۰ خردادماه در کارگاه کشوری ایمن سازی و بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن که به میزبانی تبریز برگزار می‌شود، گفت: برنامه توسعه واکسیناسیون با هفت واکسن در سال ۱۹۷۴ آغاز شد.نزدیک به ۹۴ میلیون از ۱۵۴ میلیون جان کودکانی که از سال ۱۹۷۴ تاکنون نجات یافته‌اند نتیجه محافظت با واکسن سرخک بوده است با این حال هنوز ۳۳ میلیون کودک در سال ۲۰۲۰ واکسن سرخک کامل نگرفته‌اند و نزدیک به ۲۲ میلیون نفر دوز اول و ۱۱ میلیون نفر دوز دوم خود را فراموش کرده‌اند.

زهرایی بیان کرد: ایران جزو سه کشور پیشرو منطقه در دستیابی به هدف حذف سرخک یا سرخجه در سال ۱۳۹۸ بوده است. در سال‌های قبل از واکسن در اپیدمی‌های سرخک بیش از ۱۵۰ هزار نفر مبتلا می‌شدند.

دکتر حسین حقائی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این کارگاه گفت: افتخار این را داریم که بعد از پنج سال این کارگاه در تبریز برگزار می‌شود. هدف این کارگاه ارائه گزارش و عملکردها در خصوص واکسیناسیون کشور است و نتایج و آمارها حاکی از آن است که کشور ما توانسته در چهل سال گذشته پوشش واکسیناسیون را از ۳۵ درصد به ۹۸ رسانده است.

حقائی افزود: دو واکسن تازه پنوموکوک و روتاویروس در هفت استان اجرایی می‌شود که امیدواریم در همه‌ی استان‌ها این برنامه ادامه داشته باشد.

کارگاه کشوری ایمن سازی و بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن به میزبانی تبریز با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

این کارگاه به مدت سه روز از ۲۰ تا ۲۲ خردادماه با هدف ایمن سازی و بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن با حضور کارشناسان معاونت‌ها و دانشکده‌ها در تبریز برگزار می‌شود.