ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند
ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند

🔻ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند 🔹گروه ویژه اقدام مالی، ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. 🔹گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم‌ بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق […]

🔻ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند

🔹گروه ویژه اقدام مالی، ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.

🔹گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم‌ بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند.

🔹در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح برنامه اقدام، در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند.

🔹بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.