ایرباس دومین خط مونتاژ هواپیما را در چین می‌سازد
ایرباس دومین خط مونتاژ هواپیما را در چین می‌سازد

ایرباس دومین خط مونتاژ هواپیما را در چین می‌سازد ایرباس روز پنجشنبه توافقنامه‌ای را با شرکای چینی خود برای راه اندازی دومین خط تولید هواپیما در تیانجین واقع در شمال چین امضا کرد.                       

ایرباس دومین خط مونتاژ هواپیما را در چین می‌سازد

ایرباس روز پنجشنبه توافقنامه‌ای را با شرکای چینی خود برای راه اندازی دومین خط تولید هواپیما در تیانجین واقع در شمال چین امضا کرد.