این گیاه عجیب بوی گوشت گندیده می‌دهد
این گیاه عجیب بوی گوشت گندیده می‌دهد

این گیاه عجیب بوی گوشت گندیده می‌دهد! گل مردار یکی از گیاهان نادر دنیا است؛ شهرت این گیاه بخاطر بوی بدی است که از خود ساطع می‌کند. گل مردار (گل جسد) یک گیاه گلدار بومی مناطق بیابانی تانزانیا و آفریقای جنوبی است که نام خود را از بوی کاملاً زننده‌اش گرفته است. گل های مردار […]

این گیاه عجیب بوی گوشت گندیده می‌دهد!

گل مردار یکی از گیاهان نادر دنیا است؛ شهرت این گیاه بخاطر بوی بدی است که از خود ساطع می‌کند.

گل مردار (گل جسد) یک گیاه گلدار بومی مناطق بیابانی تانزانیا و آفریقای جنوبی است که نام خود را از بوی کاملاً زننده‌اش گرفته است.

گل های مردار که از نظر گیاه شناسی به عنوان طیف گسترده‌ای از گونه‌های مختلف طبقه بندی می‌شوند، می‌توانند بوی گوشت پوسیده یا پوسیدگی را تقلید کنند؛ بسته به گیاه، رایحه‌ای که از آن ساطع می‌شود، می‌تواند از تخم مرغ فاسد گرفته تا بوی مشخص انسانی مرگ متفاوت باشد.

رایحه گل جسد، ترکیبی شیمیایی از دی متیل تری سولفید، ایزووالریک اسید، دی متیل دی سولفید، بنزیل الکل، ایندول و تری متیل آمین است.

این بو به منظور تقلید از تجزیه به منظور جذب گرده افشان های بومی خود، سوسک های مردار و مگس های گوشتی است که به بوی گوشت در حال پوسیدگی نزدیک است.