بارش های شدید در راه استان های شمالی
بارش های شدید در راه استان های شمالی

بارش های شدید در راه استان های شمالی برای روزهای آینده شاهد ورود سامانه‌ بارشی جدیدی به استان های شمالی کشور خواهیم بود که استان های گیلان مازندران و گلستان را درگیر وقوع بارش های خوبی خواهد کرد . روز چهارشنبه هسته اصلی بارش ها را در استان های گیلان و غرب مازندران خواهیم داشت […]

بارش های شدید در راه استان های شمالی

برای روزهای آینده شاهد ورود سامانه‌ بارشی جدیدی به استان های شمالی کشور خواهیم بود که استان های گیلان مازندران و گلستان را درگیر وقوع بارش های خوبی خواهد کرد .

روز چهارشنبه هسته اصلی بارش ها را در استان های گیلان و غرب مازندران خواهیم داشت که بارش های شدیدی را بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر در این مناطق رقم خواهد زد.

https://chat.whatsapp.com/KzVDDjHo8gX0wzPCwqQ6qh
کانال خبری واتساپ تایسیز آذربایجان (۲)