بارندگی در آذربایجان شرقی ۳۰ درصد افزایش یافت
بارندگی در آذربایجان شرقی ۳۰ درصد افزایش یافت

بارندگی در آذربایجان شرقی ۳۰ درصد افزایش یافت تایسیز نیوز- مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ۲۴۵.۵ میلیمتر بارش در این استان در سال آبی جاری ( از اول مهر سال ۱۴۰۲ تا نهم خرداد امسال) ثبت شده است، گفت: میزان بارش سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد معادل ۵۶.۵ میلیمتر […]

بارندگی در آذربایجان شرقی ۳۰ درصد افزایش یافت

بارندگی در آذربایجان شرقی ۳۰ درصد افزایش یافت

تایسیز نیوز- مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه ۲۴۵.۵ میلیمتر بارش در این استان در سال آبی جاری ( از اول مهر سال ۱۴۰۲ تا نهم خرداد امسال) ثبت شده است، گفت: میزان بارش سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد معادل ۵۶.۵ میلیمتر افزایش یافته است.

«حبیب عبدلی» میزان بارش سال آبی گذشته را در بازه زمانی یاد شده حدود ۱۸۹ میلیمتر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه میانگین بارش بلند مدت استان حدود ۳۱۱.۳ میلیمتر است، اظهار کرد: میزان بارش سال آبی جاری نسبت به بلندمدت ۲۱.۵ میلی متر معادل هشت درصد کاهش نشان می دهد به طوری که میزان بارش استان در بلند مدت در این بازه زمانی حدود ۲۶۷ میلیمتر است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه حدود ۷۹ درصد بارش سال آبی جاری تامین شده است، گفت: در سال آبی جاری بیشترین بارش در استان از ایستگاه ورزقان به میزان حدود ۳۳۳ میلیمتر و کمترین بارش از ایستگاه شرق دریاچه ارومیه به میزان حدود ۱۵۳ میلیمتر گزارش شده است.

عبدلی، ادامه داد: میزان بارش سال آبی جاری در این بازه زمانی در ورزقان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( ۱۷۴ میلیمتر) حدود ۱۶۰ میلیمتر و نسبت به بلند مدت (۲۸۲ میلیمتر) ۵۱ میلیمتر افزایش یافته است.

وی اعلام کرد: میزان بارش در شرق دریاچه ارومیه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( ۱۳۶ میلیمتر) حدود ۱۷ میلیمتر افزایش یافته است و نسبت به بلند مدت ( ۲۰۰ میلیمتر) ۴۷ میلیمتر کاهش نشان می دهد.

بارندگی در آذربایجان شرقی ۳۰ درصد افزایش یافت

افزایش ۲.۲ درجه ای دما در آذربایجان شرقی نسبت به بلند مدت

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: دمای استان در سال زراعی جاری ( از اول مهر سال ۱۴۰۲ تا نهم خرداد امسال) نسبت به بلند مدت حدود ۲.۲ و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درجه سانتی گراد افزایش یافته است.

عبدلی، با بیان اینکه میانگین دمای ثبت شده در سطح استان در سال زراعی جاری ۸.۴ درجه سانتی گراد است، افزود: میانگین دما در مدت مشابه سال گذشته ۷.۳ و در بلند مدت ۶.۱ درجه سانتی گراد بوده است.

وی اظهار کرد: در سال زراعی جاری بیشترین افزایش دما نسبت به بلند مدت در شهرهای خداآفرین و کلیبر به میزان ۳.۲ درجه سانتی گراد و کمترین افزایش دما در هریس به میزان ۱.۴ درجه سانتی گراد ثبت شده است.

عبدلی، افزود: دمای بلندمدت در خداآفرین و کلیبر به ترتیب ۹.۵ و ۶.۹ درجه سانتی گراد و در هریس ۵.۷ درجه سانتی گراد ثبت شده است.