بازدید میدانی و سرزده دکتر حسین زاده مدیر عامل سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر از پایانه های اتوبوسرانی
بازدید میدانی و سرزده دکتر حسین زاده مدیر عامل سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر از پایانه های اتوبوسرانی

بازدید میدانی و سرزده دکتر حسین زاده مدیر عامل سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر از پایانه های اتوبوسرانی به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه دکتر محمد حسین زاده مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر بهمراه برخی معاونین و مدیران به صورت سرزده از وضعیت […]

بازدید میدانی و سرزده دکتر حسین زاده مدیر عامل سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر از پایانه های اتوبوسرانی

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه دکتر محمد حسین زاده مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر بهمراه برخی معاونین و مدیران به صورت سرزده از وضعیت خدمات پایانه های اتوبوسرانی – سایه بانها – تجهیزات بازدید وضمن گفتگو با همکاران و رانندگان  و اطلاع از مسائل،  دستورات لازم در خصوص رفع برخی مشکلات را صادر کرد.