بازگشت کی‌روش به ورزشگاه آزادی پس از ۱۴۵۶ روز
بازگشت کی‌روش به ورزشگاه آزادی پس از ۱۴۵۶ روز

🔘 بازگشت کی‌روش به ورزشگاه آزادی پس از ۱۴۵۶ روز 🔺 کارلوس کی‌روش در شرایطی هدایت تیم ملی فوتبال ایران را در دیدار دوستانه مقابل نیکاراگوئه برعهده دارد که آخرین حضور او در ورزشگاه آزادی در قامت سرمربی یوز‌ها به ۲۳ آبان ۱۳۹۷ بازمی‌گردد.

🔘 بازگشت کی‌روش به ورزشگاه آزادی پس از ۱۴۵۶ روز

🔺 کارلوس کی‌روش در شرایطی هدایت تیم ملی فوتبال ایران را در دیدار دوستانه مقابل نیکاراگوئه برعهده دارد که آخرین حضور او در ورزشگاه آزادی در قامت سرمربی یوز‌ها به ۲۳ آبان ۱۳۹۷ بازمی‌گردد.