بازیکنان تیم ملی جوانان به یاد فوتبالیست فقید
بازیکنان تیم ملی جوانان به یاد فوتبالیست فقید

بازیکنان تیم ملی جوانان به یاد فوتبالیست فقید بازیکنان تیم ملی جوانان در دیدار با استرالیا تصویری از علی نوبخت، فوتبالیست نوجوان احسان ری را به نمایش در اوردند که به تازگی به علت برخورد در یک مسابقه فوتبال جان خود را از دست داده است.

بازیکنان تیم ملی جوانان به یاد فوتبالیست فقید

بازیکنان تیم ملی جوانان در دیدار با استرالیا تصویری از علی نوبخت، فوتبالیست نوجوان احسان ری را به نمایش در اوردند که به تازگی به علت برخورد در یک مسابقه فوتبال جان خود را از دست داده است.