بازی جنگ🌪
بازی جنگ🌪

عملیات روانی که برای وعده صادق طراحی شد، یک بازی جنگی بود، شبیه بازی شطرنج 📊اینفوگرافیکاثر: نجیبه پورکریم #جامرسانهامید #پیشرفت_ایران #رسانهامیدآفرین #تبریز_پیشگام


عملیات روانی که برای وعده صادق طراحی شد، یک بازی جنگی بود، شبیه بازی شطرنج

📊اینفوگرافیک
اثر: نجیبه پورکریم

#جامرسانهامید

#پیشرفت_ایران

#رسانهامیدآفرین

#تبریز_پیشگام