بانک های خصوصی، فرزند ناخلف نظام اقتصادی در آذربایجان‌شرقی!
بانک های خصوصی، فرزند ناخلف نظام اقتصادی در آذربایجان‌شرقی!

🔹️بانک های خصوصی، فرزند ناخلف نظام اقتصادی در آذربایجان‌شرقی! ▫️اذعان صریح معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی به سهم اندک و پائین بانک های خصوصی در توسعه استان کلامی، تلویحا، علاوه بر اذعان به شکست بخشی از سیاست ها و برنامه های سران قوا، در ایجاد و راه اندازی این بنگاه های مالی، که قرار بود […]

🔹️بانک های خصوصی، فرزند ناخلف نظام اقتصادی در آذربایجان‌شرقی!

▫️اذعان صریح معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی به سهم اندک و پائین بانک های خصوصی در توسعه استان

کلامی، تلویحا، علاوه بر اذعان به شکست بخشی از سیاست ها و برنامه های سران قوا، در ایجاد و راه اندازی این بنگاه های مالی، که قرار بود موتور شتاب بخش جریان سرمایه گذاری باشند، از ناتوانی در متعهد کردن بانک های خصوصی گفت
▫️محمد کلامی با اعلام این که “زور بانک مرکزی به بانک های خصوصی نمی رسد”، صراحتا از تشکیل شبکه ای مشتقل، گردن کلفت و غیرپاسخگو، در نظام بانکی و مدیریتی کشور گلایه کرده است، شبکه ای که با ضوابط، مقررات و آئین نامه های مالی و اعتباری کشور و با وعده “در باغ سبز توسعه” متولد شده اند؛ اما همچون “فرزندی ناخلف”، رو در روی والد خود می ایستند!