با اعلام رئیس کمیته انضباطی؛ بازی‌های سپاهان ۳ بر صفر نمی‌شود
با اعلام رئیس کمیته انضباطی؛ بازی‌های سپاهان ۳ بر صفر نمی‌شود

با اعلام رئیس کمیته انضباطی؛ بازی‌های سپاهان ۳ بر صفر نمی‌شود ابوالفضل حسن‌زاده: دوستان بحث بازیکن غیرمجاز را مطرح می‌کنند که این موضوع مقید به زمان است که هیچ باشگاهی رعایت نکرده است. بنابراین بحث بازیکن غیرمجاز مطرح نیست و اینکه به باشگاهی امتیاز بدهیم، منتفی است. اینکه تخلف رخ داده یا نه و چه […]

با اعلام رئیس کمیته انضباطی؛ بازی‌های سپاهان ۳ بر صفر نمی‌شود

ابوالفضل حسن‌زاده: دوستان بحث بازیکن غیرمجاز را مطرح می‌کنند که این موضوع مقید به زمان است که هیچ باشگاهی رعایت نکرده است.

بنابراین بحث بازیکن غیرمجاز مطرح نیست و اینکه به باشگاهی امتیاز بدهیم، منتفی است. اینکه تخلف رخ داده یا نه و چه تصمیمی گرفته می‌شود با اعضای کمیته انضباطی است.