با افزایش مخاطبان مرکز نجوم کانون در تبریز، فعالیت‌های علمی ویژه نوجوانان توسعه می‌یابد
با افزایش مخاطبان مرکز نجوم کانون در تبریز، فعالیت‌های علمی ویژه نوجوانان توسعه می‌یابد

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده عنوان کرد:با افزایش مخاطبان مرکز نجوم کانون در تبریز، فعالیت‌های علمی ویژه نوجوانان توسعه می‌یابد با افزایش مخاطبان مرکز نجوم کانون در تبریز، فعالیت‌های علمی ویژه نوجوانان توسعه می‌یابد با اقدامات عمرانی انجام شده در مرکز نجوم کانون […]

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده عنوان کرد:با افزایش مخاطبان مرکز نجوم کانون در تبریز، فعالیت‌های علمی ویژه نوجوانان توسعه می‌یابد

با افزایش مخاطبان مرکز نجوم کانون در تبریز، فعالیت‌های علمی ویژه نوجوانان توسعه می‌یابد

با اقدامات عمرانی انجام شده در مرکز نجوم کانون در تبریز زمینه افزایش مخاطبان این مرکز علمی فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی، علی بینش با اعلام این مطلب از برنامه ریزی‌های انجام شده برای افزایش حضور کودکان و نوجوانان در مرکز تخصصی نجوم خبر داد و در عین حال تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های علمی نظیر نجوم از جمله اولویت‌هائی است که به جهت علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به این نوع برنامه‌ها در محور برنامه‌های عمرانی و فرهنگی کانون قرار دارد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه فعالیت و برنامه‌های مرکز تخصصی نجوم کانون در سالهای اخیر با استقبال مخاطبان همراه بوده تاکید کرد: با اقدامات عمرانی انجام شده در این مرکز در ماه‌های اخیر امکان توسعه فعالیت‌های آن مهیا شده و این مرکز از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری آمادگی پذیرش تعداد بیشتری از کودکان و نوجوانان علاقه‌مند را خواهد داشت.

با افزایش مخاطبان مرکز نجوم کانون در تبریز، فعالیت‌های علمی ویژه نوجوانان توسعه می‌یابدبینش فعالیت نجوم را از جمله برنامه‌های تخصصی علمی در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عنوان کرد و افزود: در راستای توسعه فعالیت‌های علمی در سال جاری مرکز تخصصی زیست گیاهی ویژه کودکان و نوجوانان در تبریز راه اندازی خواهد شد.

مرکز نجوم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مرکز شماره ۳ کانون تبریز واقع شده است