با رای کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز صورت می گیرد؛ جابجایی درختان واقع در پروژه احداث ایستگاه شماره ۶ متروی تبریز
با رای کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز صورت می گیرد؛ جابجایی درختان واقع در پروژه احداث ایستگاه شماره ۶ متروی تبریز

با رای کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز صورت می گیرد؛ جابجایی درختان واقع در پروژه احداث ایستگاه شماره ۶ متروی تبریز درختان واقع در پروژه ایستگاه شماره ۶ متروی تبریز بر اساس رای کمیسیون ماده ۷ واحد حفظ و گسترش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری جا به جا می شود. به‌ گزارش‌ […]

با رای کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز صورت می گیرد؛ جابجایی درختان واقع در پروژه احداث ایستگاه شماره ۶ متروی تبریز

اطلاعیه

درختان واقع در پروژه ایستگاه شماره ۶ متروی تبریز بر اساس رای کمیسیون ماده ۷ واحد حفظ و گسترش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری جا به جا می شود.

به‌ گزارش‌ تایسیز نیوز، با توجه به اجرای پروژه احداث ایستگاه شماره ۶ و ضروررت جابه‌جایی درختان واقع در مسیر چهارراه گجیل، با اخذ مجوز از کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری تبریز این اقدام صورت می گیرد.

بر این اساس، جا به جایی درختان واقع در مسیر پروژه احداث ایستگاه شماره ۶ متروی تبریز با رعایت اصول فنی و استانداردهای لازم و با حضور کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز انجام می شود.

پروژه متروی تبریز به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی شمالغرب کشور از لحاظ ترافیک شهری حائز اهمیت بوده است.