با شیپور نمی‌توان قهرمان آسیا شد!
با شیپور نمی‌توان قهرمان آسیا شد!

در نکهش عملکرد بهروز عطایی: با شیپور نمی‌توان قهرمان آسیا شد! بهنام محمودی، بازیکن پیشین تیم ملی والیبال:تیم ایران اصلاً خوب نبود. تیم ملی برابر چین هم خوب بازی نکرد و در واقع دو سه سال است که افت کرده‌ایم. با وجودی که تماشاگران ارومیه‌ای و مسئولان شهرداری این شهر برای میزبانی، سنگ تمام گذاشتند […]

در نکهش عملکرد بهروز عطایی: با شیپور نمی‌توان قهرمان آسیا شد!

بهنام محمودی، بازیکن پیشین تیم ملی والیبال:
تیم ایران اصلاً خوب نبود. تیم ملی برابر چین هم خوب بازی نکرد و در واقع دو سه سال است که افت کرده‌ایم.

با وجودی که تماشاگران ارومیه‌ای و مسئولان شهرداری این شهر برای میزبانی، سنگ تمام گذاشتند اما با شیپور نمی‌توان قهرمان آسیا شد.