با پیشنهاد عضو شورای اسلامی شهر تبریز؛ نظام حل مسائل اجتماعی فرهنگی شهر با محوریت مسجد و محله تدوین می‌شود
با پیشنهاد عضو شورای اسلامی شهر تبریز؛ نظام حل مسائل اجتماعی فرهنگی شهر با محوریت مسجد و محله تدوین می‌شود

با پیشنهاد عضو شورای اسلامی شهر تبریز؛ نظام حل مسائل اجتماعی فرهنگی شهر با محوریت مسجد و محله تدوین می‌شود طرح عضو شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص نظام حل مسائل اجتماعی فرهنگی شهر با محوریت مسجد و محله در جلسه امروز شورا به تصویب رسید. به گزارش تایسیز نیوز اعضای شورای اسلامی شهر تبریز […]

با پیشنهاد عضو شورای اسلامی شهر تبریز؛ نظام حل مسائل اجتماعی فرهنگی شهر با محوریت مسجد و محله تدوین می‌شود

شورا ۱۸۸

طرح عضو شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص نظام حل مسائل اجتماعی فرهنگی شهر با محوریت مسجد و محله در جلسه امروز شورا به تصویب رسید.

به گزارش تایسیز نیوز اعضای شورای اسلامی شهر تبریز امروز در یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه این شورا با طرح غلامرضا احمدی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز موافقت کردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص جزئیات این طرح اظهار کرد: محله محوری و مسجد محوری دو رویکردی بود که خوشبختانه در شورای ششم و مدیریت شهری فعلی طرح شده و در سال جاری اقدامات گسترده و چشمگیری در این خصوص توسط شهرداری انجام گرفت ولی این اقدامات پیرو ضابطه خاصی نبوده است.

غلامرضا احمدی با بیان اینکه این طرح جهت ضابطه مند ساختن این اقدامات و گستره اقداماتی فراگیرتر برای شهرداری مطرح شده است، افزود: این طرح با مشاوره کارشناسان امر و استفاده از تجربیات دیگر کلانشهرها ارائه شده است.

احمدی اشاره به اینکه نظام نامه این طرح توسط شهرداری تهیه و اعلام خواهد شد، تصریح کرد: این مورد با همکاری سازمان فرهنگی و اجتماعی پیگیری شده و خواستار جای گیری آن در بودجه سال آینده هستیم.

وی ادامه داد: شهرداران نواحی نیز در این راستا حرکت می کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز یادآور شد: برخی مسائل در این زمینه طرح شده است و شهرداری نیز بر اساس تجربیات خود اقدام به تهیه دستورالعمل خواهد کرد.

در نهایت مقرر شد دستورالعمل طرح فوق تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شهرداری تبریز تدوین و آماده سازی شود.