بذرافشان: توصیه می‌کنیم مردم مصنوعات طلا خریداری نکنند
بذرافشان: توصیه می‌کنیم مردم مصنوعات طلا خریداری نکنند

بذرافشان: توصیه می‌کنیم مردم مصنوعات طلا خریداری نکنند رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران:شرایط موجود ناشی از نوسانات بازار ارز و عدم عرضه سکه در بازار است. عرضه سکه و ارز در بازار باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود. حباب سکه برابر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و براین اساس به مردم توصیه […]

بذرافشان: توصیه می‌کنیم مردم مصنوعات طلا خریداری نکنند

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران:شرایط موجود ناشی از نوسانات بازار ارز و عدم عرضه سکه در بازار است. عرضه سکه و ارز در بازار باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود.

حباب سکه برابر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و براین اساس به مردم توصیه می‌کنیم مصنوعات طلا خریداری کنند چون ممکن است حباب کاذب باشد و با انتشار خبر و عرضه سکه کل حباب تخلیه شود و متضرر شوند.

پیش‌بینی وضعیت بازار طلا در روزهای آینده سخت است زیرا باید تغییرات قیمت در انس جهانی طلا و بازار ارز مورد ارزیابی قرار گیرد.