براساس پیش‌بینی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیروهفته آتی؛ هفته ای پربارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
براساس پیش‌بینی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیروهفته آتی؛ هفته ای پربارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

براساس پیش‌بینی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیروهفته آتی؛ هفته ای پربارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در جدیدترین پیش‌بینی خود اعلام کرد: هفته آینده حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارای بالاترین میزان بارش خواهد بود.  بر اساس این گزارش، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها عمدتاً در نیمه جنوبی کشور پیش‌بینی می‌شود.  […]

براساس پیش‌بینی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیروهفته آتی؛ هفته ای پربارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در جدیدترین پیش‌بینی خود اعلام کرد: هفته آینده حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارای بالاترین میزان بارش خواهد بود.

 بر اساس این گزارش، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها عمدتاً در نیمه جنوبی کشور پیش‌بینی می‌شود. 

همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی شده برای هفته آینده وقوع بارش‌ها به طور عمده در مناطق غرب و شمال غرب کشور مورد انتظار است.

 بر پایه این گزارش، حوضه آبریز فلات مرکزی این هفته بیشینه بارش ۵۳.۹ میلیمتری و متوسط محدوده۳.۳ میلیمتری را دارد که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور است. 

حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم این هفته بیشینه بارش ۱۹.۱میلیمتری با متوسط بارش ۰.۸ میلیمتر را دارد.

بر این‌ اساس، حوضه آبریز دریاچه ارومیه در هفته منتهی به ۱۹ اسفند ماه بیشینه بارش ۱۸۹.۶ میلیمتری و متوسط محدوده ۴۴.۹ میلیمتری را خواهد داشت که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور خواهد بود.