برداشت بی‌رویه از منابع صندوق پشتیبان حوادث رانندگی!؟
برداشت بی‌رویه از منابع صندوق پشتیبان حوادث رانندگی!؟

برداشت بی‌رویه از منابع صندوق پشتیبان حوادث رانندگی!؟ قرار است ده هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی برای جبران خسارات ناشی از دیه تصادفات رانندگی و همچنین سایر تعهدات که به عهده دولت و بیت المال است به وزارت دادگستری اختصاص پیدا کند این در حالی است که بر اساس نص […]

برداشت بی‌رویه از منابع صندوق پشتیبان حوادث رانندگی!؟

قرار است ده هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی برای جبران خسارات ناشی از دیه تصادفات رانندگی و همچنین سایر تعهدات که به عهده دولت و بیت المال است به وزارت دادگستری اختصاص پیدا کند این در حالی است که بر اساس نص صریح قوانین دائمی، منابع این صندوق باید برای ماموریت های مشخصی از جمله پشتیبانی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که مقصرین آنها فاقد بیمه نامه هستند اختصاص یابد.

جالب این‌که عمده زندانیان جرایم غیرعمد که از تسهیلات ستاد دیه بهره مند می شود زندانیان جرایم مالی مانند مهریه، چک و سایر جرایم غیرعمد هستند و آمار بسیار ناچیزی مربوط به مقصران حوادث رانندگی است