بررسی تهیه نانوالیاف پلیمری پاسخگو به نور توسط محققان دانشگاه صنعتی سهند
بررسی تهیه نانوالیاف پلیمری پاسخگو به نور توسط محققان دانشگاه صنعتی سهند

بررسی تهیه نانوالیاف پلیمری پاسخگو به نور توسط محققان دانشگاه صنعتی سهند تایسیز نیوز – تهیه نانوالیاف پلیمری پاسخگو به نور با بررسی نحوه تهیه این نانوالیاف پلیمری هوشمند و کاربردهای وسیع آن‌ها در زمینه‌های مختلف مثل حسگرها، ضد جعل، موارد پزشکی و دارویی توسط محققان دانشگاه صنعتی سهند مورد بررسی قرار گرفت. رئیس دانشکده […]

بررسی تهیه نانوالیاف پلیمری پاسخگو به نور توسط محققان دانشگاه صنعتی سهند

بررسی تهیه نانوالیاف پلیمری پاسخگو به نور توسط محققان دانشگاه صنعتی سهند

تایسیز نیوز – تهیه نانوالیاف پلیمری پاسخگو به نور با بررسی نحوه تهیه این نانوالیاف پلیمری هوشمند و کاربردهای وسیع آن‌ها در زمینه‌های مختلف مثل حسگرها، ضد جعل، موارد پزشکی و دارویی توسط محققان دانشگاه صنعتی سهند مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند اعلام کرد: در این پژوهش که توسط میلاد بابازاده ممقانی، دنیا رزاقی، دکتر امین بابایی، دکتر حسین روغنی ممقانی، دکتر مصطفی رضایی و دکتر مهدی سلامی کلجاهی انجام ‌شده است، پلیمرهای پاسخ‌دهنده به نور به علت مزایای منحصربه‌فردی که تحریک نوری ارائه می‌دهد، موردمطالعه قرار گرفته است.

حسین روغنی ممقانی اظهار کرد: پاسخ‌دهی نوری را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد که شامل انتشار فلورسانس و فسفرسانس، فتوکرومیسم، تغییرات در قطبیت و آبدوستی، فتوکاتالیز، درمان فتودینامیک، سیالیت نوری، عملکرد فتورمال و اثرات حافظه‌شکل نوری است. اتصال شیمیایی یا اعمال فیزیکی ترکیبات پاسخ‌دهنده به نور در ماتریس پلیمری می‌تواند چنین پاسخ‌دهی نوری را به پلیمرهای میزبان القا کند.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، الکتروریسی به‌عنوان یک روش مؤثر برای ساخت نانوالیاف با قابلیت پاسخ‌دهی نوری به دلیل ساختار متخلخل با نسبت سطح به حجم بالا استفاده شده است، افزود: این تحقیقات به بررسی پیشرفت‌های اخیر در نانوالیاف پلیمری الکتروریسی شده پاسخ‌دهنده به نور می‌پردازد. روش‌های تهیه و پارامترهای الکتروریسی، ترکیبات پاسخ‌دهنده به نور، مکانیسم‌های پاسخ‌دهی نوری و زمینه‌های کاربردی نانوالیاف الکتروریسی شده پاسخ‌دهنده به نور به‌تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

رئیس دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند گفت: در این پژوهش مطالعات اخیر در مورد نانوالیاف پلیمری پاسخ‌دهنده به نور بحث و بر اساس انواع کاربردهای آن‌ها مانند حسگرها، بسته‌بندی مواد غذایی، ضد جعل، رهایش دارو، ترمیم زخم، غشاها و خودتمیزشوندگی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: نتایج این پژوهش با عنوان Photo-responsive electrospun polymer nanofibers: Mechanisms, properties, and applications در مجله Progress in Materials Science با ضریب تاثیر ۳۷.۴ چاپ‌شده است که از طریق لینک https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2024.101312 در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان است.