بررسی مهم‌ترین مکانیسم‌های پلیمرهای خود نشان‌دهنده در دانشگاه صنعتی سهند
بررسی مهم‌ترین مکانیسم‌های پلیمرهای خود نشان‌دهنده در دانشگاه صنعتی سهند

بررسی مهم‌ترین مکانیسم‌های پلیمرهای خود نشان‌دهنده در دانشگاه صنعتی سهند تایسیز نیوز – مهم‌ترین مکانیسم‌های پلیمرهای خود نشان‌دهنده شامل تجمع، انتقال فاز، شکست پیوند کووالانسی و غیر کووالانسی، ایزومریزاسیون، انتقال‌بار و انتقال انرژی توسط محققان دانشگاه صنعتی سهند بررسی شد. رئیس دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند اعلام کرد: در این پژوهش که توسط مبینا […]

بررسی مهم‌ترین مکانیسم‌های پلیمرهای خود نشان‌دهنده در دانشگاه صنعتی سهند

بررسی مهم‌ترین مکانیسم‌های پلیمرهای خود نشان‌دهنده در دانشگاه صنعتی سهند

تایسیز نیوز – مهم‌ترین مکانیسم‌های پلیمرهای خود نشان‌دهنده شامل تجمع، انتقال فاز، شکست پیوند کووالانسی و غیر کووالانسی، ایزومریزاسیون، انتقال‌بار و انتقال انرژی توسط محققان دانشگاه صنعتی سهند بررسی شد.

رئیس دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند اعلام کرد: در این پژوهش که توسط مبینا بیات، هانیه مردانی، حسین روغنی ممقانی و Richard Hoogenboom انجام‌شده است طیف متنوعی از کاربردهای پلیمرهای خود نشان‌دهنده ارائه شده است.

دکتر حسین روغنی ممقانی اظهار کرد: پلیمرهای خود نشان‌دهنده به‌عنوان گونه جدیدی از مواد هوشمند شناخته شده‌اند که دارای توانایی منحصربه‌فردی برای نسان دادن تغییرات در خواص فیزیکی یا شیمیایی خود در پاسخ به محرک‌های مختلف هستند.

وی افزود: این مواد در توسعه مواد هوشمند، از جمله حسگرها، پوشش‌های پاسخ‌دهنده به محرک‌ها، سیستم‌های رهایش دارو، شناساگرهای مواد غذایی، حسگرها و سوئیچ‌های مولکولی کاربرد دارند.

به گزارش تایسیز نیوز، به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند، وی خاطرنشان کرد: نتایج این پژوهش با عنوان Self-indicating polymers: a pathway to intelligent materials در مجله Chemical Society Reviews با ایمپکت فاکتور ۴۶.۲ چاپ‌شده است.