برنامه‌ریزی برای آغاز احداث ۳ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر سهند
برنامه‌ریزی برای آغاز احداث ۳ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر سهند

برنامه‌ریزی برای آغاز احداث ۳ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر سهند تایسیز نیوز/ آذربایجان شرقی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از برنامه‌ریزی برای انتخاب سازنده و آغاز عملیات اجرایی ۳هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند تا پایان سال خبر داد. فرهاد سعیدی در جلسه قرارگاه نهضت ملی […]

برنامه‌ریزی برای آغاز احداث ۳ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر سهند

برنامه‌ریزی برای آغاز احداث ۳ هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر سهند

تایسیز نیوز/ آذربایجان شرقی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از برنامه‌ریزی برای انتخاب سازنده و آغاز عملیات اجرایی ۳هزار واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند تا پایان سال خبر داد.

فرهاد سعیدی در جلسه قرارگاه نهضت ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند، با تشریح آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند اظهار کرد: با تعیین فراخوان، سازندگان ۳۰۰۰ واحد جدید نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند تا پایان سال انتخاب می‌شوند.

به گزارش تایسیز نیوز، به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید سهند، وی افزود: با انتخاب سازندگان این واحدها، در مرحله بعدی فرآیند تخصیص پروژه برای ۳۰۰۰ متقاضی جدید نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند انجام خواهد شد.