برهم صالح بازنشسته شد
برهم صالح بازنشسته شد

🔻برهم صالح بازنشسته شد 🔹براساس حکم اعلام شده از سوی وزارت دادگستری عراق، برهم صالح، رئیس‌جمهور سابق، بازنشسته شده است.

🔻برهم صالح بازنشسته شد

🔹براساس حکم اعلام شده از سوی وزارت دادگستری عراق، برهم صالح، رئیس‌جمهور سابق، بازنشسته شده است.