برودت هوا تعدادی از مدارس آذربایجان شرقی را غیرحضوری کرد
برودت هوا تعدادی از مدارس آذربایجان شرقی را غیرحضوری کرد

برودت هوا تعدادی از مدارس آذربایجان شرقی را غیرحضوری کرد تایسیز نیوز- شدت برودت دمای هوا که از روز گذشته بر شهرها و بخش های مختلف آذربایجان شرقی حاکم شده است، تعدادی از مدارس این استان را غیرحضوری کرد. به گزارش تایسیز نیوز از روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، فعالیت مدارس روستایی بخش […]

برودت هوا تعدادی از مدارس آذربایجان شرقی را غیرحضوری کرد

تایسیز نیوز- شدت برودت دمای هوا که از روز گذشته بر شهرها و بخش های مختلف آذربایجان شرقی حاکم شده است، تعدادی از مدارس این استان را غیرحضوری کرد.

به گزارش تایسیز نیوز از روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، فعالیت مدارس روستایی بخش مرکزی شهرستان کلیبر در مقطع ابتدایی امروز سه شنبه برابر با هشتم اسفند ماه غیرحضوری است.

همچنین در شهرستان سراب نیز با توجه به برودت هوا و سرمای شدید، فعالیت مدارس شهری و روستای در تمامی مقاطع تحصیلی بصه ورت غیر حضوری می‌ باشد.

در شهرستان اسکو و شهر سهند نیز به دلیل برودت هوا فعالیت تمامی مدارس این منطقه در مناطق شهری و روستایی ، در شیفت صبح تمامی مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

بر اساس همین اطلاعیه، فعالیت مدارس شهری در تمامی مقاطع و مدارس شهری، روستایی و عشایری بخش آبش احمد شهرستان کلیبر نیز با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

با توجه به برودت هوا و سرمای شدید؛ فعالیت مدارس شهری و روستای منطقه سراب در تمامی مقاطع تحصیلی بصورت غیر حضوری می‌باشد.
به دلیل برودت و سرمای شدید هوا در شهر مهربان، فعالیت‌های آموزشی در مقطع پیش دبستانی در این منطقه، تعطیل بوده و فعالیت مدارس ابتدایی شهری و روستایی در نوبت صبح و بعد از ظهر بصورت غیرحضوری است. فعالیت مدارس مقاطع متوسطه شهری و روستایی نیز با یک ساعت تأخیر، آغاز خواهد شد.

با توجه به برودت هوا در منطقه هریس، فعالیت مدارس این منطقه در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهری و روستایی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

به علت برودت هوا، فعالیت کلیه مدارس شهری و روستایی منطقه نظرکهریزی در تمام مقاطع تحصیلی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر، شروع خواهد شد.

با توجه به برودت شدید هوا، کلیه مدارس شهری و روستایی منطقه میانه در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت صبح با ۲ ساعت تاخیر، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.


با توجه به برودت هوا در منطقه ایلخچی، فعالیت مدارس این منطقه، در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهری، روستایی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

با توجه به برودت شدید هوا، کلیه مدارس شهری و روستایی منطقه میانه در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت صبح با ۲ ساعت تاخیر، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

بعلت یخبندان و برودت هوا، فعالیت کلیه مقاطع تحصیلی شهری و روستایی منطقه هوراند در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع، خواهد شد.

به دنبال برودت هوا؛ فعالیت مدارس شهری و روستائی این منطقه در تمامی مقاطع شیفت صبح با ۲ ساعت تاخیر، آغاز می‌شود.

فعالیت مدارس شهری و روستائی منطقه کندوان با توجه به سرمای شدید هوا در تمامی مقاطع تحصیلی با دو ساعت تاخیر، شروع خواهد شد.

به دنبال برودت هوا؛ فعالیت مدارس شهری و روستائی این منطقه در تمامی مقاطع شیفت صبح با ۲ ساعت تاخیر، آغاز می‌شود.

به دنبال برودت شدید هوا، مدارس شهری و روستائی منطقه مراغه در تمام مقاطع تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر، شروع به فعالیت می‌نمایند.

با توجه به برودت هوا؛ مدارس شهری و روستایی صوفیان در تمامی مقاطع تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

با توجه به برودت هوا، مدارس روستایی و شهری منطقه شبستر در تمام مقاطع تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر، شروع بکار خواهند کرد.

برچسب‌ها