برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری شمالغرب در تهران
برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری شمالغرب در تهران

شهردار تبریز خبر داد برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری شمالغرب در تهران اعضای مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران مراکز استان‌های شمالغرب کشور با پیشنهاد شهردار تبریز مبنی بر برگزاری جشنواره بزرگ فرهنگی هنری و گردشگری شمالغرب کشور در تهران، موافقت کردند. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از شهریار، یعقوب هوشیار شهردار تبریز […]

شهردار تبریز خبر داد

برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری شمالغرب در تهران

برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری شمالغرب در تهران

اعضای مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران مراکز استان‌های شمالغرب کشور با پیشنهاد شهردار تبریز مبنی بر برگزاری جشنواره بزرگ فرهنگی هنری و گردشگری شمالغرب کشور در تهران، موافقت کردند.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از شهریار، یعقوب هوشیار شهردار تبریز در پنجمین مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران مراکز استان‌های شمالغرب کشور در خصوص جزئیات برگزاری این جشنواره اظهار کرد: معتقدم برگزاری این جشنواره در تهران ظرفیت خویی برای جذب سرمایه گذار در چهار استان رقم می زند و برگزاری چنین همایش هایی در پایتخت با استقبال گسترده ای همراه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد می دهم جشنواره فرهنگی و هنری شمالغرب کشور به مدت چهار روز در پایتخت برگزار شود، تصریح کرد: اختصاص یک روز به هریک از شهرهای اردبیل، ارومیه، زنجان و تبریز در این جشنواره تاثیر بسزایی در جذب سرمایه گذاری و افزایش مشارکت های مردمی خواهد داشت.

شهردار تبریز با بیان اینکه همایش فرصت های سرمایه‌گذاری بین المللی تبریز ۱۵ آبان برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: هدف این همایش جذب حداکثری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و در این راستا پیشنهاد می شود شهرهای شمال‌غرب کشور نیز پروژه های اساسی سرمایه‌گذاری خود را در قالب بسته های سرمایه‌گذاری در همایش معرفی کنند.

به گفته هوشیار، مجموعه های دانش‌بنیان، دانشگاه تبریز، صنایع مختلف، اتاق بازرگانی تبریز نیز در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری تبریز مشارکت دارند.

گفتنی است، اعضای مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران مراکز استان‌های شمالغرب کشور با پیشنهاد شهردار تبریز مبنی بر برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری و گردشگری شمالغرب کشور در تهران، موافقت کردند.