برگزاری سمینار تخصصی کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روسای بخش ها
برگزاری سمینار تخصصی کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روسای بخش ها

برگزاری سمینار تخصصی کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روسای بخش ها سمینار تخصصی کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روسای بخش ها برگزار خواهد شد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، سمیه ملکی رئیس گروه آموزش اداره […]

برگزاری سمینار تخصصی کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روسای بخش ها

برگزاری سمینار تخصصی کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روسای بخش ها

سمینار تخصصی کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روسای بخش ها برگزار خواهد شد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، سمیه ملکی رئیس گروه آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان از برگزاری سمینار تخصصی کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روسای بخش ها خبر داد و افزود : سمینار تخصصی کارشناسان ورزش ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و روسای بخش ها با هدف افزایش سطح آگاهی و بروز رسانی اطلاعات کارشناسان ورزش استان جهت تسهیل در روند امور اجرایی ، روز شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح در مجتمع فرهنگی ورزشی صدرا برگزار خواهد شد .
وی خاطرنشان کرد: این سمینار به صورت کارگاهی بوده و موضوعات اساسی با عناوین تشریح و تبیین آخرین سیاست های دفتر استعدادیابی و آموزش های پایه ، آشنایی با نحوه صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت باشگاه های خصوصی در شیفت صبح و تشریح آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های ورزشی در شیفت بعدازظهر با حضور روسا، دبیران و بازرسان قانونی هیئت های ورزشی استان برگزار خواهد شد .
گفتنی است در این سمینار دکتر علی رغبتی مشاور عالی وزیر محترم ورزش و جوانان و دکتر محمد معانی سرپرست محترم دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی از وزارت ورزش و جوانان حضور خواهند داشت .