بر روی بازوبند کاپیتانی گرت بیل شعار محیط زیستی نوشته شده است
بر روی بازوبند کاپیتانی گرت بیل شعار محیط زیستی نوشته شده است

بر روی بازوبند کاپیتانی گرت بیل شعار محیط زیستی نوشته شده است 🔹‌ گرت بیل، کاپیتان تیم ولز با بازوبندی در این بازی حاضر شده که بر رویش نوشته شده: «سیاره را نجات بدهید.» 🔹تیم ولز نیز از جمله تیم‌هایی بود که اعلام کرده بود کاپیتانش با بازوبند «یک عشق» در جام جهانی حاضر خواهد […]

بر روی بازوبند کاپیتانی گرت بیل شعار محیط زیستی نوشته شده است

🔹‌ گرت بیل، کاپیتان تیم ولز با بازوبندی در این بازی حاضر شده که بر رویش نوشته شده: «سیاره را نجات بدهید.»

🔹تیم ولز نیز از جمله تیم‌هایی بود که اعلام کرده بود کاپیتانش با بازوبند «یک عشق» در جام جهانی حاضر خواهد شد.

🔹اما مخالفت فیفا موجب شد تا کاپیتان هیچ یک از تیم‌ها از آن بازوبند استفاده نکند.