بلاهایی که پارو کردن برف بر سرتان می‌آورد
بلاهایی که پارو کردن برف بر سرتان می‌آورد

بلاهایی که پارو کردن برف بر سرتان می‌آورد؛ از مصدومیت تا حمله قلبی کشنده 🔹یک مطالعه قدیمی در سال ۲۰۱۰، تخمین زد که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶، جمعیتی حدود ۲۰۰ هزار نفر به دلیل حوادث مربوط به برف‌روبی در بیمارستان بستری شدند، این آمار نشان می‌دهد به طور متوسط تقریباً ۱۱۵۰۰ نفر در سال، […]

بلاهایی که پارو کردن برف بر سرتان می‌آورد؛ از مصدومیت تا حمله قلبی کشنده

🔹یک مطالعه قدیمی در سال ۲۰۱۰، تخمین زد که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶، جمعیتی حدود ۲۰۰ هزار نفر به دلیل حوادث مربوط به برف‌روبی در بیمارستان بستری شدند، این آمار نشان می‌دهد به طور متوسط تقریباً ۱۱۵۰۰ نفر در سال، قربانی چنین حوادثی شده‌اند.

🔹صدمات بافت نرم (جراحات پوست، آسیب‌دیدگی عضله، تاندون و یا رباط)، بیش از نیمی (۵۴.۷ درصد) از این موارد و آسیب‌های کمری، بیش از یک سوم (۳۴.۳ درصد) موارد آسیب‌دیدگی را تشکیل می‌دهند.

🔹بنا به گزارش انجمن قلب آمریکا و مطالعات اخیر، عمده مردم ممکن است پس از پارو کردن حجم انبوهی از برف، با افزایش خطر حمله قلبی یا ایست ناگهانی قلب مواجه شوند.