بن فرحان: در تلاشیم راهی برای گفت‌وگو با ایران پیدا کنیم
بن فرحان: در تلاشیم راهی برای گفت‌وگو با ایران پیدا کنیم

بن فرحان: در تلاشیم راهی برای گفت‌وگو با ایران پیدا کنیم وزیر خارجه عربستان:ما در تلاش هستیم تا راهی برای گفت‌وگو با همه پیدا کنیم و بر توسعه به دور از اختلافات تمرکز کنیم. 🔹ما شراکت قوی با ایالات متحده داریم، اما این بدان معنا نیست که همیشه موافق هستیم

بن فرحان: در تلاشیم راهی برای گفت‌وگو با ایران پیدا کنیم

وزیر خارجه عربستان:ما در تلاش هستیم تا راهی برای گفت‌وگو با همه پیدا کنیم و بر توسعه به دور از اختلافات تمرکز کنیم.

🔹ما شراکت قوی با ایالات متحده داریم، اما این بدان معنا نیست که همیشه موافق هستیم