بهبود رتبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دنیا
بهبود رتبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دنیا

رتبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظام رتبه‌بندی جهانی تایمز ۱۰۰ رتبه بهبود یافت و از ۶۰۱ تا ۸۰۰ جهانی به ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی رسید. به گزارش تایسیزنیوز،‌ پرویز شهابی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در آخرین گزارش رتبه‌بندی جهانی تایمز که اخیرا منتشر شد، […]

رتبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظام رتبه‌بندی جهانی تایمز ۱۰۰ رتبه بهبود یافت و از ۶۰۱ تا ۸۰۰ جهانی به ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی رسید.

به گزارش تایسیزنیوز،‌ پرویز شهابی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در آخرین گزارش رتبه‌بندی جهانی تایمز که اخیرا منتشر شد، رتبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ۱۰۰ پله صعود از ۶۰۱ تا ۸۰۰ جهانی به ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی رسید.

 به گفته وی، بر اساس این گزارش، رتبه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در میان ۱۹۰۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی و پژوهشی جهان با کسب امتیاز کلی ۴۱/۹ تا ۴۵/۳ به  ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی بهبود یافته است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز خاطرنشان کرد: بر مبنای این گزارش، دانشگاه علوم پزشکی تبریز در میان۷۳ دانشگاه ایرانی ارزیابی‌شده در این رتبه‌بندی جهانی، در مجموع، رتبه اول دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و جایگاه چهارم دانشگاه‌های کل کشور را کسب کرده است.

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حال حاضر با داشتن ۱۱ دانشکده، چندین پژوهشکده و گروه پژوهشی، قطب علمی،۸۹۰ نفر عضو هیات علمی، بیش از ۸۶۴۸  نفر دانشجو و نیز به جهت همجواری با دانشگاه های بزرگ کشورهای منطقه، به عنوان بزرگترین مرکز علمی غرب و شمال غرب کشور، عهده دار بخش بزرگی از مسئولیت تولید علم و فناوری و رقابت در عرصه‌های بین‌المللی است.