بهبود کیفیت اولین تصویر گرفته‌شده از یک سیاه‌چاله با یادگیری ماشینی‌
بهبود کیفیت اولین تصویر گرفته‌شده از یک سیاه‌چاله با یادگیری ماشینی‌

بهبود کیفیت اولین تصویر گرفته‌شده از یک سیاه‌چاله با یادگیری ماشینی‌ محققان با استفاده از یادگیری ماشینی موفق شدند تا اولین تصویری که از یک سیاه‌چاله منتشر شده بود و در مرکز کهکشان مسیه ۸۷ و فاصله بیش از ۵۳ میلیون سال نوری زمین قرار دارد را واضح‌تر کنند. همانطور که NPR در گزارش خود […]

بهبود کیفیت اولین تصویر گرفته‌شده از یک سیاه‌چاله با یادگیری ماشینی‌

محققان با استفاده از یادگیری ماشینی موفق شدند تا اولین تصویری که از یک سیاه‌چاله منتشر شده بود و در مرکز کهکشان مسیه ۸۷ و فاصله بیش از ۵۳ میلیون سال نوری زمین قرار دارد را واضح‌تر کنند.

همانطور که NPR در گزارش خود توصیف می‌کند، تصویر اولیه شبیه یک «دونات مبهم» است، اما محققان اکنون از روش جدیدی به نام PRIMO برای بازسازی دقیق تصویر استفاده کرده‌اند.

الگوریتم PRIMO روش جدید مبتنی بر یادگیری فرهنگ لغت است که با آموزش توسط شبیه‌سازی‌های تولیدشده از بیش از ۳۰ هزار سیاه‌چاله می‌تواند تصاویر را حتی با وجود پوشش پراکنده بازیابی کند.‌

به عبارت دیگر، در این روش از داده‌های یادگیری ماشینی مبتنی بر اطلاعاتی که در مورد قوانین فیزیکی جهان (و به‌طور خاص سیاه‌چاله‌ها) داریم استفاده می‌شود تا از تصویر خام گرفته‌شده در سال ۲۰۱۹ عکسی زیباتر و دقیق‌تر تولید کند.