به جای تدریس زبان چینی به فکر نان شب معلم‌ها باشید
به جای تدریس زبان چینی به فکر نان شب معلم‌ها باشید

🔻کنایه یک روزنامه به یوسف نوری: به جای تدریس زبان چینی به فکر نان شب معلم‌ها باشید روزنامه همدلی نوشت:آقای وزیر! بی‌زحمت قبل از فراهم آوردنِ ساز وکارِ لازم برای پیاده کردنِ این «پروژه» پرحرف‌وحدیث، به فکر تامین نان شبِ معلّم‌هایِ شاغل و بازنشسته بی‌پناه باشید و وضعیّتِ رقّت‌بار هزاران کلاس درس بادیوارهای خشتی تَرَک […]

🔻کنایه یک روزنامه به یوسف نوری: به جای تدریس زبان چینی به فکر نان شب معلم‌ها باشید

روزنامه همدلی نوشت:آقای وزیر! بی‌زحمت قبل از فراهم آوردنِ ساز وکارِ لازم برای پیاده کردنِ این «پروژه» پرحرف‌وحدیث، به فکر تامین نان شبِ معلّم‌هایِ شاغل و بازنشسته بی‌پناه باشید و وضعیّتِ رقّت‌بار هزاران کلاس درس بادیوارهای خشتی تَرَک خورده، سقف های نمُور و مدرسه‌های کَپَری در جای جایِ کشور را در یابید!