به خیابان آمدن گروه مردان تذکردهنده لسانی در کردستان
به خیابان آمدن گروه مردان تذکردهنده لسانی در کردستان

به خیابان آمدن گروه مردان تذکردهنده لسانی در کردستان تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شهرستان قروه در استان کردستان (روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین)، حاکی از حضور افرادی با لباس متحدالشکل سفید با عنوان گروه تذکر لسانی است. به گزارش رسانه‌های داخلی گروهی از مردان در شهرستان قروه با لباس روپوش سفید که بر […]

به خیابان آمدن گروه مردان تذکردهنده لسانی در کردستان

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شهرستان قروه در استان کردستان (روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین)، حاکی از حضور افرادی با لباس متحدالشکل سفید با عنوان گروه تذکر لسانی است.

به گزارش رسانه‌های داخلی گروهی از مردان در شهرستان قروه با لباس روپوش سفید که بر پشت آن نوشته شده است گروه تذکر لسانی ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌صورت چندنفره در اماکن عمومی تردد می‌کنند.

بر پشت لباس این افراد کدهایی درج شده است که ظاهراً شماره شناسایی فرد تذکردهنده است.