بیانیه آذربایجان؛ ارمنستان نیروهایش را از اراضی ما خارج نمی‌کند
بیانیه آذربایجان؛ ارمنستان نیروهایش را از اراضی ما خارج نمی‌کند

بیانیه آذربایجان؛ ارمنستان نیروهایش را از اراضی ما خارج نمی‌کند وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، ارمنستان را به نادیده گرفتن وظایفش طبق بیانیه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ با موضوع متوقف ساختن همه فعالیتهای نظامی و خارج نکردن کامل نیروهایش از اراضی خود متهم کرد. به گزارش تایسیز نیوز، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای که […]

بیانیه آذربایجان؛ ارمنستان نیروهایش را از اراضی ما خارج نمی‌کند

بیانیه آذربایجان؛ ارمنستان نیروهایش را از اراضی ما خارج نمی‌کند

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، ارمنستان را به نادیده گرفتن وظایفش طبق بیانیه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ با موضوع متوقف ساختن همه فعالیتهای نظامی و خارج نکردن کامل نیروهایش از اراضی خود متهم کرد.

به گزارش تایسیز نیوز، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای که امروز شنبه منتشر کرد اعلام کرد، در نتیجه مین‌گذاری‌های گسترده ارمنستان در اراضی جمهوری آذربایجان که منجر به نقض بیانیه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ با موضوع توقف تمامی فعالیتهای نظامی شده، و همچنین بی اعتنایی جامعه بین‌المللی به تهدید عمدی ارمنستان با مین‌گذاری، ۳۰۳ شهر در جمهوری آذربایجان هم‌چنین دو خبرنگار از نوامبر ۲۰۲۰ تاکنون قربانی مین شده‌اند.

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در ادامه این بیانیه نوشت: “ارمنستان در راستای نقض وظایفش نیروهای مسلح خود را به صورت کامل از اراضی ما خارج نکرده و بر عکس، با استفاده از مسیر لاچین دست به استقرار چرخشی نیروهایش و ارسال تسلیحات و مهمات برای آنها زده، از بودجه دولتی آنها را تامین مالی کرده و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان را چپاول کرده است.”

در ادامه این بیانیه عنوان شد: “جمهوری آذربایجان ایست بازرسی مرزی لاچین را در اراضی حاکمیتی خود برقرار کرد تا بر مرزهای خودش اعمال کنترل کرده و جلوی اقدامات غیرقانونی ارمنستان را بگیرد. ارمنستان بدون توجه به تسهیلاتی که جمهوری آذربایجان برای عبور و مرور شهروندان ارمنستانی، پرسنل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نیروهای صلحبان روسی از طریق این ایست بازرسی به وجود آورد، صرفا در راستای ادامه اقدامات غیرقانونی خود در اراضی جمهوری‌ آذربایجان به اشاعه ادعاهای غلط در مورد وجود شرایط انسانی متشنج در منطقه می‌‍پردازد. از طرف دیگر ارمنستان در ۱۵ ژوئیه با آتش گشودن به روی پرسنل مرزبانی و همچنین در ۲۶ ژوئیه با تلاش برای قاچاق و اعزام خودروهای باربری به خاک جمهوری آذربایجان بدون توافق قبلی، مرتکب اقدامات تحریک آمیز شد.”

جمهوری آذربایجان از طرف دیگر ارمنستان را متهم به مخالفت با همه پیشنهادات خود شامل استفاده از جاده “آغدام-خانکندی” و دیگر مسیرهای جایگزین برای رفع نیازهای ساکنان ارمنستانی و مسدود کردن دسترسی ها از طریق ایجاد موانع بتونی در مسیرهای جایگزین کرده و گفت، این اقدامات نشان می‌دهند، ادعاهای ارمنستان درباره وضعیت انسانی صرفا دخل و تصرف و باجگیری سیاسی هستند.

در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان نوشته شد:‌ “هدف ارمنستان این است که پای طرفهای ثالث را به منطقه باز کرده، جغرافیای تنش را گسترش داده و فرآیند صلح را به نقطه شکست بکشاند. مجموع مسائل ذکر شده، به ویژه ارتکاب مداوم تحریکات نظامی از سوی واحدهای نظامی غیرقانونی، از جمله تشدید مداخلات رادیو-الکترونیک علیه پروازهای غیرنظامی غیر قابل تحمل و غیرقابل قبول هستند. مسئولیت تمامی اقدامات تحریک آمیز که در روزهای اخیر رخ داد به دوش ارمنستان و رهبرانش است؛ آنها به حضور نظامی غیرقانونی در جمهوری آذربایجان، تشویق جدایی طلبی و اخلال ایجاد کردن در تلاشها برای همگرایی مجدد ادامه می‌دهند.”

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در پایان این بیانیه گفت: “جمهوری آذربایجان حقوق شهروندان ارمنستانی ساکن منطقه قره باغ را بر مبنای قانون اساسی کشور تضمین خواهد کرد و قاطعانه جلوی هر گونه اقدامی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی خود را می‌گیرد.”