بیشترین تعداد دانشمندان در تبریز و تهران هستند
بیشترین تعداد دانشمندان در تبریز و تهران هستند

به دنبال اعلام اسامی دانشمندان ۲ درصد برتر جهان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: بیشترین تعداد این دانشندان در دانشگاه های علوم پزشکی تهران و تبریز هستند. به گزارش تایسیزنیوز، واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از قرار گرفتن ۷۶ استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جمع دانشمندان دو درصد برتر […]

به دنبال اعلام اسامی دانشمندان ۲ درصد برتر جهان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: بیشترین تعداد این دانشندان در دانشگاه های علوم پزشکی تهران و تبریز هستند.

به گزارش تایسیزنیوز، واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از قرار گرفتن ۷۶ استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان خبر داد.
بر اساس عملکرد استنادی یک ساله در سال ۲۰۲۲، تعداد دو هزار و ۱۳۸ پژوهشگر از کشورمان در میان تعداد کل ۲۱۰ هزار و ۱۹۸ پژوهشگر بین‌المللی حضور دارند و در میان دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی تبریز بیشترین محقق دو درصد پر استناد را از نظر عملکرد یک ساله دارند.
براساس این گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۳۱ نفر و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ۷۶ نفر هیأت علمی