تاج: دنبال صعود از دور گروهی جام جهانی هستیم
تاج: دنبال صعود از دور گروهی جام جهانی هستیم

🔻تاج: دنبال صعود از دور گروهی جام جهانی هستیم/ اهداف ما توسعه‌بخش بانوان در تمام حوزه‌ها است رئیس فدراسیون فوتبال:سیاست فدراسیون فوتبال این است که به‌صورت جدی روی بخش فوتبال و فوتسال بانوان کار کند. 🔹اهداف ما توسعه بخش بانوان در تمام حوزه‌ها است. 🔹خوشبختانه به‌زودی فعالیت فوتسال بانوان در آسیا از سر گرفته می‌شود. […]

🔻تاج: دنبال صعود از دور گروهی جام جهانی هستیم/ اهداف ما توسعه‌بخش بانوان در تمام حوزه‌ها است

رئیس فدراسیون فوتبال:سیاست فدراسیون فوتبال این است که به‌صورت جدی روی بخش فوتبال و فوتسال بانوان کار کند.

🔹اهداف ما توسعه بخش بانوان در تمام حوزه‌ها است.

🔹خوشبختانه به‌زودی فعالیت فوتسال بانوان در آسیا از سر گرفته می‌شود.

🔹همین که در جام جهانی هستیم و رویداد مهمی را رقم می‌زنیم، مفهومش این است که در مرکز ثقل جریان‌های دنیا قرار داریم.

🔹تلاش فدراسیون فوتبال صعود از دور گروهی جام جهانی فوتبال است.