تاکتیک سوریه برای دیدار با ایران چیست؟
تاکتیک سوریه برای دیدار با ایران چیست؟

تاکتیک سوریه برای دیدار با ایران چیست؟ یک رسانه عربی از ترکیب احتمالی سوریه مقابل ایران در جام ملت های آسیا رونمایی کرد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل ازخبرنگار ورزشی فارس، «عمر خربین برگ برنده کوپر در بازی با ایران است»، این محتوای گزارش امروز (چهارشنبه) سایت الکوره درباره ترکیب احتمالی سوریه برای دیدار […]

تاکتیک سوریه برای دیدار با ایران چیست؟

یک رسانه عربی از ترکیب احتمالی سوریه مقابل ایران در جام ملت های آسیا رونمایی کرد.

تاکتیک سوریه برای دیدار با ایران چیست؟

به گزارش تایسیز نیوز به نقل ازخبرنگار ورزشی فارس، «عمر خربین برگ برنده کوپر در بازی با ایران است»، این محتوای گزارش امروز (چهارشنبه) سایت الکوره درباره ترکیب احتمالی سوریه برای دیدار امشب مقابل شاگردان قلعه نویی است.

سوریه در بازی امشب به دنبال شکستن طلسم ۵۰ ساله است چون از سال ۱۹۷۳ تاکنون نتوانسته تیم ملی ایران را شکست دهد و در تمام بازی ها در ۵ دهه گذشته مغلوب شده یا به نتیجه تساوی رسیده است.

رسانه عربی می نویسد که عمر خربین، مرد سال آسیا ۲۰۱۷ در این بازی با تصمیم کوپر شروع کننده نخواهد بود و از روی نیمکت ذخیره ها بازی را شروع می کند تا در نیمه دوم در زمان مناسب با آمادگی کامل وارد زمین شود و ضربه نهایی را به ایران بزند.

سایت الکوره ترکیب احتمالی سوریه مقابل ایران را این طور بیان می کند:

احمد مدینه، عبدالرحمن ویس، ثائر کروما، ایهم اوسو، موید العجان، ایزاکیل العم، خلیل الیاس، محمود الاسود، عمار رمضان، ابراهیم هیسار و پاپلو صباغ.