تبریز میزبان اولین همایش مدیران مسئولیت‌پذیر
تبریز میزبان اولین همایش مدیران مسئولیت‌پذیر

تبریز میزبان اولین همایش مدیران مسئولیت‌پذیر مهدی نوفر، دبیر اجرایی همایش مدیران مسئولیت‌پذیر با رویکرد آشنایی با الزامات قوانین کار و تامین اجتماعی در نشست خبری با اصحاب رسانه:یکی از مهمترین مشکلاتی که کارفرمایان می‌توانند داشته باشند مسائل مربوط به قانون کار و روابط کارگر و کارفرمایی و نحوه انعقاد و قراردادهای کاری و به‌طور […]

تبریز میزبان اولین همایش مدیران مسئولیت‌پذیر

مهدی نوفر، دبیر اجرایی همایش مدیران مسئولیت‌پذیر با رویکرد آشنایی با الزامات قوانین کار و تامین اجتماعی در نشست خبری با اصحاب رسانه:یکی از مهمترین مشکلاتی که کارفرمایان می‌توانند داشته باشند مسائل مربوط به قانون کار و روابط کارگر و کارفرمایی و نحوه انعقاد و قراردادهای کاری و به‌طور عمده قوانین مربوط به جذب نیروی کار است.

عدم آشنایی با قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به روابط کار و بیمه تامین اجتماعی منجر به ضایع شدن حق و حقوق کارگر و کارفرما و نیز ایجاد‌ زیان‌های مالی و اعتباری برایشان می‌شود.

شناخت کافی از قوانین کار و آثار و تعهدات آن موجب می‌شود مدیران و شرکت‌ها روابط خود با نیروی انسانی را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که هم پاسخگوی نیازمندی‌ها و تعهدات نیروی انسانی باشند و هم رضایت نیروی انسانی و بهره‌وری مستمر و سوددهی پایدار را برای سازمان خود تضمین کنند.این همایش به‌صورت رایگان با حضور مدیران، کارشناسان منابع انسانی شرکت‌ها و کارخانجات ۱۱ اسفند‌ برگزار خواهد شد.