تبریز میزبان نشست ملی هم اندیشی رؤسای گروه‌های توسعه ورزش همگانی
تبریز میزبان نشست ملی هم اندیشی رؤسای گروه‌های توسعه ورزش همگانی

باحضور ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور برگزار می شود؛ تبریز میزبان نشست ملی هم اندیشی رؤسای گروه‌های توسعه ورزش همگانی تایسیز نیوز- معاون اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: نشست ملی هم اندیشی رؤسای گروه‌های توسعه ورزش همگانی و روستایی ادارات کل ورزش و جوانان کشور به میزبانی شهر تبریز برگزار […]

باحضور ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور برگزار می شود؛

تبریز میزبان نشست ملی هم اندیشی رؤسای گروه‌های توسعه ورزش همگانی

تبریز میزبان نشست ملی هم اندیشی رؤسای گروه‌های توسعه ورزش همگانی

تایسیز نیوز- معاون اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: نشست ملی هم اندیشی رؤسای گروه‌های توسعه ورزش همگانی و روستایی ادارات کل ورزش و جوانان کشور به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد.

جواد امان زاده در گفت و گو با خبرنگار در تشریح این خبر افزود: نشست ملی هم اندیشی رؤسای گروه‌های توسعه ورزش همگانی و روستایی ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور از ۲۲ الی ۲۵ اردیبهشت ماه به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.

معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان عنوان داشت: در این همایش که مسئولان وزارت ورزش و جوانان نیز حضور خواهند داشت، برنامه‌های متنوعی در خصوص تبیین برنامه‌های ورزش همگانی کشور و ارائه برنامه و سیاست‌های مربوط به توسعه ورزش روستایی برگزار خواهد شد.

امان زاده یادآور شد: با توجه به میزبانی شایسته تبریز از برنامه‌ها و همایش‌های ملی، وزارت ورزش و جوانان همواره دیدگاه ویژه ای به استان آذربایجان شرقی دارد و میزبانی از چنین رویدادهایی تأثیر بسزایی در پیشرفت ورزش همگانی و روستایی استان خواهد داشت.

گفتنی است، در این نشست ملی مشاور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون‌های آمادگی جسمانی، ورزش‌های همگانی و ورزش‌های روستایی و عشایری و رؤسای گروه‌های توسعه ورزش همگانی و روستایی ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور حضور خواهند داشت.