تجهیز اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی تبریز به سیستم ردیاب و رهگیری پیشرفته
تجهیز اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی تبریز به سیستم ردیاب و رهگیری پیشرفته

تجهیز اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی تبریز به سیستم ردیاب و رهگیری پیشرفته پرویز عباس نژاد مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز:تمام موارد سخت افزاری و نرم افزاری سیستم جدید ردیاب و رهگیری پیشرفته ناوگان در سالجاری در تمامی اتوبوس‌ها اجرایی و نصب شده است و اتوبوسرانی تبریز با کمک سیستم ردیاب و رهگیری پیشرفته ناوگان توانسته با […]

تجهیز اتوبوس‌های ناوگان اتوبوسرانی تبریز به سیستم ردیاب و رهگیری پیشرفته

پرویز عباس نژاد مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز:تمام موارد سخت افزاری و نرم افزاری سیستم جدید ردیاب و رهگیری پیشرفته ناوگان در سالجاری در تمامی اتوبوس‌ها اجرایی و نصب شده است و اتوبوسرانی تبریز با کمک سیستم ردیاب و رهگیری پیشرفته ناوگان توانسته با ایجاد یک مرکز کنترل مناسب با مانیتورینگ هوشمند، تمام فعالیت‌های اتوبوس‌های خطوط را کنترل کند

🔹همزمان با تجهیز ناوگان به سیستم ردیاب و رهگیری پیشرفته، کارگاه آموزشی نحوه کار با اپلیکیشن مربوطه، ثبت تغییر مسیر اتوبوس، ثبت وقایع، خرابی‌ها و نقص فنی اتوبوس، ثبت رویداد اتوبوس و راننده، روش تغییر کرایه و… ویژه کارکنان، بازرسان و تعرفه زنان مناطق اتوبوسرانی برگزار شده است.