تحلیلگر مسائل بین‌الملل: قطعنامه‌ها علیه ایران را جدی بگیرید
تحلیلگر مسائل بین‌الملل: قطعنامه‌ها علیه ایران را جدی بگیرید

تحلیلگر مسائل بین‌الملل: قطعنامه‌ها علیه ایران را جدی بگیرید اجازه تکرار تجربیات سال‌های ۸۴ تا ۹۰ را ندهیم با استناد به این قطعنامه‌ها زمینه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه یا ترتیبات اجرایی بازگشت به شش قطعنامه تحت فصل هفتم را فراهم می‌کنند‌‌‌ حسن بهشتی‌پور کارشناس سیاست خارجی درخصوص تبعات قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران: […]

تحلیلگر مسائل بین‌الملل: قطعنامه‌ها علیه ایران را جدی بگیرید اجازه تکرار تجربیات سال‌های ۸۴ تا ۹۰ را ندهیم با استناد به این قطعنامه‌ها زمینه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه یا ترتیبات اجرایی بازگشت به شش قطعنامه تحت فصل هفتم را فراهم می‌کنند‌‌‌

حسن بهشتی‌پور کارشناس سیاست خارجی درخصوص تبعات قطعنامه‌های صادر شده علیه ایران: محتوای این قطعنامه‌ها ممکن است برای برخی چندان هشداردهنده نباشد اما متاسفانه هرکدام از این قطعنامه‌ها مستندسازی برای ادعاهای نادرست طرف مقابل است.

🔹 طرف‌های مقابل به دلیل اینکه می‌دانند احتمالا چین و روسیه قطعنامه علیه ایران را وتو خواهند کرد، بنابراین دنبال این هستند که با استناد به این قطعنامه‌ها زمینه را برای فعال کردن مکانیسم ماشه یا ترتیبات اجرایی بازگشت به شش قطعنامه تحت فصل هفتم را فراهم کنند.

🔹اینجاست که شرایط برای ایران سخت‌تر خواهد شد.