ترامپ: تحویل واکسن کووید-۱۹ از هفته آتی آغاز می‌شود
ترامپ: تحویل واکسن کووید-۱۹ از هفته آتی آغاز می‌شود

🔻ترامپ: تحویل واکسن کووید-۱۹ از هفته آتی آغاز می‌شود ▫️رئیس‌جمهوری آمریکا:تحویل واکسن کووید-۱۹ از هفته آتی کلید می‌خورد.رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که واکسن پیش از انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ در دسترس همگان قرار می‌گیرد.

🔻ترامپ: تحویل واکسن کووید-۱۹ از هفته آتی آغاز می‌شود

▫️رئیس‌جمهوری آمریکا:تحویل واکسن کووید-۱۹ از هفته آتی کلید می‌خورد.رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که واکسن پیش از انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ در دسترس همگان قرار می‌گیرد.